Μερικές ακόμα δημιουργίες σε κράνη. Αναλαμβάνουμε οποιοδήποτε σχέδιο επιθυμείτε και το ζωγραφίζουμε πάνω στο κράνος σας.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ